info@andelsfanfarecorps.nl


Secretariaat:

Eric de Graaff

De Poort 2

4281 KX Andel

(06) 51310297

Algemene gegevens:

Andels Fanfare Corps is opgericht 23 april 1893

Lid van de KNMO sinds 1942

Ambassadeur dr. F.A. Petter

Beschermheer mr. J.W.A.M. Bongers

IBAN-nummer: NL92 RABO 0341504068

ten name van : Andels Fanfare Corps

Website: www.andelsfanfarecorps.nl

Facebook: AndelsFanfareCorps-Muzikant/Band

YouTube: Andels Fanfare Corps – You Tube

LinkedIn: Andels Fanfare Corps | LinkedIn

Instagram: @andelsfanfarecorps

Website: www.aelsedag.nl

Facebook: Aelsedag Andel

Repetitie Locatie;

’t Buitenhoff Zalen & Party Centrum

Buitenlaan 1, 4281 NX Andel.

Maandagavond repetitieavond;

Jeugdorkest van 18:30-19:30 uur

Grootorkest van 19:45-22:15 uur