Lidmaatschap

Jeugdleden (en ouders)
Jeugdleden die les hebben willen natuurlijk zo snel mogelijk samen muziek gaan maken. En dat kan, want zodra een leerling-muzikant in staat is een beetje mee te doen, wordt een plaatsje ingeruimd bij het jeugdorkest. Het jeugdorkest is een opleidingsorkest waar spelenderwijs orkestervaring wordt opgedaan.
Samen gaan deze jeugdleden naast muziek maken nog andere leuke dingen doen. Maar ……………………!
Reparatie aan muziekinstrumenten, goede opleiding, muziekkamp en allerlei andere evenementen kosten geld. Meestal veel geld. Om de kosten voor de jeugdleden te drukken organiseert Andels Fanfare Corps voor en door de jeugd twee maal per jaar een slaatjesactie. Voor het verkopen en maken van deze slaatjes worden de jeugdleden en hun ouders ingeschakeld. De opbrengst van deze actie gebruikt Andels Fanfare Corps met name voor voorspeelavonden, kleine reparaties aan muziekinstrumenten en overige jeugdzaken.
Alle leden
Naast  muziekinstrumenten kosten repeteren en mooie concerten ook veel geld. Om al de kosten voor de leden te drukken organiseert Andels Fanfare Corps een aantal vaste activiteiten per jaar. Denk hierbij aan onder andere de Aelse Dag, meefietsen voor AFC tijdens de RABO fietstocht, tappen met AFC op XO Extrema Outdoor en het succesvolle darttoernooi “Open Andel”. Hiervoor wordt steeds weer een beroep gedaan op de leden en vrijwilligers.
Seniorleden
Het kost veel tijd om al deze activiteiten en concerten te organiseren. Om al deze werkzaamheden te verdelen, heeft Andels Fanfare Corps vier commissies in het leven geroepen. Dit zijn de actiecommissie, jeugdcommissie, orkestcommissie en PR-commissie. Ieder senior-lid neemt plaats in één van deze commissies. De taken zijn verdeeld en iedereen kan actief aan de slag!
 
Om alles in goede banen te leiden verwacht Andels Fanfare Corps van zijn leden dat hij/zij:
• op tijd contributie/lesgeld betaalt;
• zorgvuldig omgaat met het door Andels Fanfare Corps in bruikleen gegeven instrument;
• zelf stappen onderneemt, in overleg met bestuur, bij reparatie aan het instrument;
Lessen
• een enthousiast (jeugd)lid is die alle geplande lessen volgt;
• (een beetje) zelfdiscipline heeft en deze lessen goed voorbereidt;
• deelneemt aan de door Andels Fanfare Corps jaarlijks georganiseerde voorspeeldag;
• wanneer hij/zij door omstandigheden een les niet kan volgen, dit vooraf meldt bij de docent;
• bij het juist behaalde niveau doorstroomt naar het jeugdorkest;
Orkest
• een enthousiaste amateurmuzikant is die op maandagavond komt repeteren;
• bij het juist behaalde niveau doorstroomt naar het groot orkest;
• een goede zelfdiscipline heeft t.a.v. het instuderen van de te spelen werken en zich terdege voorbereidt;
• ten minste 90% aanwezig is tijdens de repetities. Dit geldt ook voor extra repetities, groeps- en partijrepetities;
• wanneer hij/zij door omstandigheden een repetitie niet kan bezoeken, dit vooraf meldt bij Raimond Stassen;
   rjc.stassen@gmail.com of 06 16470190;
• deelneemt aan de door Andels Fanfare Corps georganiseerde concerten;
• wanneer hij/zij door omstandigheden hieraan niet deel kan nemen, dit tijdig duidelijk meldt bij het bestuur;
Acties
• zich aansluit bij één van de vier commissies (seniorleden);
• enthousiast deelneemt aan de door Andels Fanfare Corps georganiseerde activiteiten/festiviteiten;
• wanneer hij/zij door omstandigheden niet deel kan nemen aan activiteiten/festiviteiten, dit vooraf meldt bij de
   organisatie;
Ouders (zie inleiding)
• deelneemt aan de door Andels Fanfare Corps georganiseerde acties om de kosten voor de jeugdleden te drukken;
• met enige regelmaat tijdens de concerten en activiteiten van het jeugdorkest aanwezig zijn (vervoer/hulp);
 
Vrijwilligers
Ben je geen lid van Andels Fanfare Corps, maar je wilt wel graag een structurele bijdrage leveren in een commissie? Dan ben je natuurlijk van harte welkom! Je kunt je opgeven als commissielid via info@andelsfanfarecorps.nl.
In de nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Je kunt je altijd als vrijwillige hulp bij de organisatie van een van de concerten of activiteiten opgeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *