Papierinzameling Bedrijven

Papierinzameling

Al meer dan een halve eeuw halen de leden van Andels Fanfare Corps het oud papier op in ons dorp. In de eerste jaren deden we dit zelfstandig. In ons jubileumboek uit 2018 staan nog mooie foto’s uit die tijd. Sinds een jaar of 20 is het in samenwerking met de gemeente. Naast de contributie is het oud papier de grootste inkomstenbron voor onze vereniging. Voor het ophalen krijgen wij van de gemeente een vergoeding per 1.000 kilo papier.

In de nieuwe gemeente Altena is het beleid rondom de papierinzameling met ingang van 2021 gelijk getrokken. Daarbij is de vergoeding die wij krijgen verlaagd en hebben alle particulieren een papiercontainer gekregen. Ook mogen we bij bedrijven geen papier ophalen. Onze opbrengsten dalen hierdoor, maar gelukkig is het sjouwen een stuk minder geworden met de komst van de containers.

Samen met de ondernemersvereniging hebben we gezocht naar een oplossing voor het oud papier van bedrijven. Gelukkig hebben we die gevonden. Ondernemers hebben zelf een papiercontainer aangeschaft en AFC blijft het papier ophalen. Dit gebeurt elke laatste maandag van de maand met een ‘eigen’ papierwagen. De gemeente heeft hier geen rol in en geeft ons hiervoor ook geen vergoeding. De ondernemers betalen een maandelijkse vergoeding aan AFC en de papierwagen wordt betaald uit de opbrengst van het oud papier.

Voor vragen over de inzameling van het papier kun je bij Peter van Herwijnen terecht via het mailadres activiteiten@andelsfanfarecorps.nl.

Kerstgroet AFC

Het afgelopen jaar was een erg bijzonder jaar. Helaas kunnen wij dit jaar niet onze medewerking verlenen aan de kerstdienst in Heusden en kunnen we u ook geen gelukkig nieuwjaar wensen op ons nieuwsjaarsconcert.
Onze dirigent van het jeugdorkest Olaf, heeft dit filmpje gemaakt, om u ondanks alles hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021 te wensen ! 

Oudpapier ophalers in het nieuw!

Kijk onze oud papier ophalers eens shinen in hun nieuwe hesjes

Heeft u een bedrijf in Andel en wilt u meer weten over de mogelijkheden dat wij uw oud papier ophalen? Stuur dan een mail naar actviteiten@andelsfanfarecorps.nl

Lionsclub Werkendam Bedankt!

Door een bijdrage van de Lionsclub Werkendam, kunnen wij onze werving voor (jeugd)leden door o.a. het verzorgen van proeflessen op de basisschool weer oppakken. Dit jaar door het coronavirus zijn al onze acties die wij elk jaar plannen helaas niet doorgegaan, daarom Lionsclub Werkendam Bedankt!

Rabobank Clubsupport, Een persoonlijk bedankje!

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Andels Fanfare Corps bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Rabobank Clubsupport Actie!


Eerder deze week hebben we jullie onze najaarsplannen ( zie agenda Horizons ) al laten zien: een tv-opname voor Altena tv. Hier komen natuurlijk een hoop kosten bij kijken. Help ons dit gave project tot realiteit te maken door ons te steunen via de Rabobank Clubsupport Actie! Stemmen kan vanaf 5 oktober tot 25 oktober!

Afsluitingsavond

Afgelopen zaterdag 11-07-2020 hebben we het jaar gezellig afgesloten met een afsluitingsavond met lekkere friet van Jáco’s Eeterij & Friture!

We mogen weer!

Sinds maart mochten we niet meer mogen repeteren. Gelukkig kunnen we nu weer beginnen met repeteren! Dit past helaas nog niet met het hele orkest, dus hebben we het orkest gesplitst in twee kleinere groepen.

Ingetogen kranslegging bij oorlogsmonument in Woudrichem.


Wij als Andels Fanfare Corps zouden dit jaar hieraan onze medewerking verlenen, helaas door het coronavirus kon dit niet doorgaan voor orkest als geheel. Wel heeft onze trompettist Nathalie de Cloe, bij deze ingetogen herdenking haar medewerking verleent. Het blazen van de last post.


In de krant wo(ko)ninsdag 2020

« Oudere berichten