Vrijwilligers van Andels Fanfare Corps zamelen oud papier in.

Halverwege de 20e eeuw zijn de leden van Andels Fanfare Corps, op eigen initiatief en in eigen beheer, papier gaan inzamelen.  Dat bracht immers geld op.

De opbrengsten uit oud papier is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze vereniging. Met deze papieropbrengsten is in de loop der jaren veruit het grootste deel van het instrumentarium van Andels Fanfare Corps gefinancierd en konden de subsidies van de gemeente aan onze vereniging laag blijven.

Net als in het verleden zijn de opbrengsten uit oud papier ook in de toekomst een zeer belangrijke bron van inkomsten voor Andels Fanfare Corps.

De Gemeente Altena wil het restafval minimaliseren door huishoudelijk afval maximaal te scheiden.

Andels Fanfare Corps wil hier graag aan meewerken en samen met u, waar mogelijk is nog meer afval te scheiden.

Wij hopen dan ook dat we op uw steun kunnen blijven rekenen en het oud papier op de daarvoor geplande tijdstippen en plaatsen op kunnen halen.

Oud papier

Zoals u van ons gewend bent halen vrijwilligers van Andels Fanfare Corps volgens schema- op de eerste en de derde zaterdag van de maand – oud papier op in Andel.

We stellen het op prijs dat u uw oud papier op tijd en op de juiste route van betreffende dag klaar zet! Doe dit vóór 08.30 uur, want door een onverwachte wijziging kan het tijdstip van ophalen anders zijn dan verwacht.

Schema

Wijk 1- 1e zaterdag:

Neer-Andelseweg, Julianastraat en Andel aan de westkant van deze straten.

Wijk 2 – 3e zaterdag:

Andel ten oosten van de Neer-Andelseweg en Julianastraat.

Voor meer informatie over afval scheiden: www.gemeentealtena.nl

Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u wanneer bij u afval wordt opgehaald. U kunt deze AfvalWijzer-app ook installeren op uw smartphone.

Mochten er nog vragen zijn over het ophalen van oud papier, neem dan contact op met: activiteiten@andelsfanfarecorps.nl