Vrijdag 02-06-2023 nam de straatband deel aan de intocht wandel4daagse in Andel.