And the trumpets plays on…

Het Andels Fanfare Corps bestaat dit jaar 125 jaar en de vereniging heeft  mij, Egbert van Groningen, de eervolle opdracht gegeven om ter gelegenheid van dit jubileum een toepasselijke compositie te maken. De opdracht was om een kort en spetterend openingswerk te componeren waarbij het verhaal van “Jan Klaassen” ergens een plaats zou moeten krijgen. Er zijn  meerdere theorieën over de figuur “Jan Klaasen” maar volgens een van deze theorieën was Jan Claesen oorspronkelijk een trompetter in het leger van (Prins) Frederik Hendrik. Later gaf hij samen met zijn vrouw Katrijn poppenkastvoorstellingen. Hij werd geboren rond 1634 en heden ten dage kan het graf van “Jan Klaassen” nog steeds gevonden worden in Andel.

Het werk heeft de titel “And the trumpet plays on..” meegekregen. Dit refereert natuurlijk direct aan de trompetter uit het leger van de prins maar de trompet staat ook symbool voor het Andels Fanfare Corps dat na 125 nog steeds springlevend is. Er is zeker thematisch materiaal uit het bekende lied van Rob de Nijs gebruikt. In de spetterende opening gebruik ik slechts enkele ritmische elementen uit de melodie, in het langzamere middendeel wordt het begin van de bekende melodie, zij het in enkele modale variaties, gebruikt.

-bron website Egbert van Groningen

De première van And The Trumpet Plays On… werd op zaterdag 17 november 2018 uitgevoerd in de Sint-Martinuskerk te Woudrichem.

Jubileumboek 125 jaar AFC!

Wat is een jubileum zonder jubileumboek, Arja van Herwijnen, Hanne van Herwijnen en Teus van Tilborg hebben een prachtig boek gemaakt. Informatie uit bewaard gebleven notulen vormen de basis van de rijke geschiedenis van Andels Fanfare Corps, beschreven in een ruim 150 pagina`s tellend jubileumboek, samengesteld met oude en nieuwe foto`s en krantenknipsels afgewisseld met een aantal interviews met AFC-ers. Voor € 34,95 kunt u ook in het bezit komen van dit prachtig boek, kijk hiervoor op onze webshop.