In de avond van 22 december bereikte ons het droeve nieuws dat Arie Schouten op 83 jarige leeftijd plotseling is overleden. 

Arie startte zijn muzikale carrière bij Andels Fanfare Corps op 1 januari 1958 als tamboer en tamboermaître bij de toen net opgerichte drumband. Hij speelde daar samen met Diny. Arie was in de beginjaren ook bestuurslid van de drumband. 

In de jaren ‘70 stapte hij over naar de fanfare waar hij eerst als slagwerker en later als bassist zijn muzikale talenten tentoonspreidde. In die tijd moet hij ook zijn muzikale enthousiasme hebben overgebracht op Arja en Govert. Arja speelt nog steeds bariton-sax in het orkest. 

Vooral in de periode dat Hans Klerx dirigent was, was Arie een enthousiaste en actieve muzikant. Hij genoot ook van de goede verstandhouding met Hans. 

Nadat hij gestopt was als actief lid bleef hij de vereniging trouw als rustend lid en enthousiast supporter. Afgelopen januari hebben wij hem gehuldigd voor zijn 65-jarig lidmaatschap.  

Zijn plotseling ontvallen heeft ons als vereniging erg geraakt. Wij wensen zijn vrouw Diny, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkindje, familie en vrienden veel steun toe. 

Namens het Andels Fanfare Corps, 

Ton Weenk Voorzitter